Gienkowi

linoskoczek


jak
Święty Jacek
wędrujący
                     z
ziemi włoskiej
do polskiej
zatrzymał się
na Jamnej
człowiek
              w
drodze
           już nie
kapucyn
jeszcze nie
dominikanin
prawdziwie
Boży Człowiek
wędrujący
po świecie
                   z
plecakiem
pełnym
ciążącej
przeszłości
                  i
został
             jedni
uważają go
za głupca
               inni
za mędrca
               a on
po prostu
codzienną
modlitwą
             i
             pracą
wyplata liny
łączące ludzi
z Bogiem


warsztaty

dziennikarskie
Jamna 13 – 17

wrzesień 2002 r

Jamna

pełna ciszy
i
ryku osła

rudych
aniołów
                   i
śpiewających
pająków
z
   ukrytym
                  w
arce
czakramem
             pełna
mistycznych
przeżyć
poszukiwaczy
prawd
wszelakich
                   na
których
czeka
Matka
Niezawodnej
Nadziei
          płonąca
wierszami
                   w
zielonej
sukience
           z brzozą
i koronami
modląca się
              za nas

 

warsztaty

dziennikarskie
Jamna 13 – 17

wrzesień 2002 r

przez
cztery dni
na
lotnisku
u
Kostka
              w
Refektarzu
ojca Jana
           na
szlaku
               do
pustelni
     wszędzie
tropiono
           ślady
właściwych
       znaczeń
ludzi
       i
rzeczy
       miejsca
        i
         czasu
własnych
iluminacji
             aby
odnalezione
                w
warsztatach
myśli
przekuć
na
     słowa

 

 warsztaty

dziennikarskie
Jamna 13 – 17

wrzesień 2002 r

 SUPLIKACYE


Pani Jamneńska,
Rozstrzelana Madonno w sukience z nadziei,
W papieskiej koronie i gwiazdą z Betlejem,
Módl się za nami !

Od straty czasu, talentów zbyt głęboko ukrytych,
Marzeń pogrzebanych i miłości zmarnowanych,
Wybaw nas Pani!

Od słów zbędnych i grobowego milczenia,
Daremnych iluminacji i fałszywych proroctw,
Zachowaj nas Pani!

My poeci, dzieci kwiatów i pól umajonych, Ciebie
Matko Niezawodnej Nadziei prosimy,
Wysłuchaj nas Pani!

O Maryjo,
Matko naszych wierszy, Ojca Jana i Andrzeja,
Osiołka Janusza i Gienka linoskoczka,
Przyczyń się za nami!Jamna 4 listopad 2002 r.